Projekt "Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości - program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych" skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży mechanicznej, elektrycznej,elektronicznej i mechatronicznej z dolnośląskich szkół zawodowych. Są to osoby z długoletnim doświadczeniem zawodowym, które z racji wykonywanego zawodu powinny stale podnościc kwalifikacje dostosowując je do zachodzących zmian gospodarczych. Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób powyżej 45 roku życia. Większośc osób, które zostaną objęte wsparciem będą stanowili Mężczyźni.
W ramach projektu przewidziany jest 80 godzinne szkolenie i 2 tygodniowa praktyka zawodowa na terenie firm współpracujących z ARAW, a także dodatkowe szkolenia dla Kobiet.